Laboratuvar Tipi Soğutucu ve Dondurucular

Laboratuvar Tipi Soğutucu ve Dondurucular

Laboratuvar Tipi Soğutucu ve Dondurucular; biyolojik materyallerin iyi depolama uygulamaları (Good storage practices of biological materials), herhangi bir laboratuvarın temel bir bileşenidir.

Deney Hayvanı Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar ve Özellikleri

Deney Hayvanı Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar ve Özellikleri

Deney Hayvanı Nedir? Çiftlikler ya da laboratuvarlarda özel olarak üretilen; bilimsel araştırmalarda, deneylerde ve biyolojik testlerde kullanılan hayvanlar deney hayvanlarıdır.

Laboratuvar Malzemeleri ve Cihazları

Laboratuvar Malzemeleri ve Cihazları

Labor İldam Laboratuvar malzemeleri olarak geniş bir yelpazede laboratuvar cihazlarını dünyanın önde gelen markaları ile kullanıcılarımıza sunmaktayız.

Temiz Oda Sistemleri, Temizlik Ürünleri ve Ekipmanları

Temiz Oda Sistemleri, Temizlik Ürünleri ve Ekipmanları

Temiz Oda Sistemleri, ISO 14644-1: 2015 standardına göre “Havadan gelen partikül sayısı konsantrasyonunun kontrol edildiği ve sınıflandırıldığı, partiküllerin oda içine girişini, oda içinde oluşmasını ve tutulmasını minimize etmek için dizayn ve inşa edilen ve işletilen oda” olarak tanımlanmaktadır.

Hücre Sayım Cihazları (EVE ve EVE Plus)

Hücre Sayım Cihazları (EVE ve EVE Plus)

Hücre sayımı günümüzde birçok alanda kullanılan bir yöntemdir, kök hücre çalışmaları, hücre kültürü çalışmaları, bakteri koloni sayımı, CarT-cell sayımı, maya sayımı, sperm sayımı, vs. birçok sayım yapılmaktadır. En temel olarak hücre kültürü laboratuvarlarında klasik canlı–ölü hücre ayrımı için sayımlar yapılmaktadır.

Temiz Oda Partikül Sayımın Önemi Ve Sayım Cihazları

Temiz Oda Partikül Sayımın Önemi Ve Sayım Cihazları

Partikül Nedir, Partikül Neden Bu Kadar Önemlidir, Partikül Ölçüm Sistemleri Çözümlerimiz hakkında ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

BSL Laboratuvarları için Buhar Sterilizatörü ve Otoklavlar

BSL Laboratuvarları için Buhar Sterilizatörü ve Otoklavlar

Otoklavlar, laboratuvarlarda sterilizasyon için belirli bir sıcaklık ve basınç altında belirli sürede doymuş su buharı kullanılarak bulaşıcı ajanların öldürüldüğü basınçlı sistemlerdir.

CO2 (Karbondioksit) İnkübatörü Nasıl Seçilir?

CO2 (Karbondioksit) İnkübatörü Nasıl Seçilir?

Hücre çalışmalarının başarıya ulaşması için, hücre büyümesini etkileyen faktörler olan CO2 oranı, sıcaklık ve nemin doğru aralıklarda ve haznenin her yerinde ayarlanan parametrelerden minimum sapma ile uygun ortamı sağlaması gerekir.

(BSL) Biyogüvenlik Seviye Laboratuvarları, Seviyeleri ve Ekipmanlar

(BSL) Biyogüvenlik Seviye Laboratuvarları, Seviyeleri ve Ekipmanlar

Biyogüvenlik Seviye Laboratuvarları; laboratuvar çalışanlarının ve çevrenin korunması amacıyla belirli standartlarla oluşturulmuş güvenlik standartlarıdır.

Biyo Dekontaminasyon Çözümleri

Biyo Dekontaminasyon Çözümleri

Biyo Dekontaminasyon, her türlü mikrobiyolojik kontaminasyonun herhangi bir yöntemle sayılamayacak popülasyonlara indirgendiği süreç olarak adlandırılır.

Laboratuvar Tipi Cam Malzeme Yıkama Dezenfeksiyon Makineleri

Laboratuvar Tipi Cam Malzeme Yıkama Dezenfeksiyon Makineleri

Laboratuvar çalışmalarında çeşitli boyutlarda ve şekillerde farklı kullanım amaçlarına hizmet eden cam malzemeler kullanılmaktadır. Erlen, balon joje, cam pipetler, beherler, şişeler bunlara örnek olabilir.

Suni Tohumlama Tankı Özellikleri, Markaları ve Kullanım Amacı

Suni Tohumlama Tankı Özellikleri, Markaları ve Kullanım Amacı

Suni tohumlama tankları, tohumlamada kullanılan ekipmanlar içinde yer alan çeşitli hayvan sperma, embriyo vb. numunelerin sıvı azot içerisinde taşınması veya muhafaza edilmesi amacıyla üretilmiş tanklardır.

-86°C Derece Lab Tipi Ultra Derin Dondurucu Özellikleri

-86°C Derece Lab Tipi Ultra Derin Dondurucu Özellikleri

-86°C derece lab tipi ultra derin dondurucular birçok biyolojik materyalin uzun süre saklanması, korunması ve depolanması amacıyla kullanılmaktadır.

Santrifüj Cihazı, Çeşitleri ve Santrifüjleme

Santrifüj Cihazı, Çeşitleri ve Santrifüjleme

Santrifüj, temel olarak bir ayırma yöntemidir. Dönme hareketinden elde edilen merkezkaç kuvveti kullanılarak örnek içindeki parçacıklar şekil, büyüklük ve yoğunluklarına göre ayrılır. Santrifüjün geçmişi 18. Yüzyıla kadar dayanmaktadır.

Biyogüvenlik Kabinleri ve Laminar Akışlı Kabinler

Biyogüvenlik Kabinleri ve Laminar Akışlı Kabinler

Biyogüvenlik Kabinleri; patojenlere, kontaminantlara ve diğer tehlikeli materyallere karşı çevreyi ve ürünü koruyabilen, filtre ve havalandırma sistemine sahip çalışma alanlarıdır.

Sıvı Azot Tankları Kullanım Amacı ve Sınıflandırılması

Sıvı Azot Tankları Kullanım Amacı ve Sınıflandırılması

Sıvı azot tankları; sıvı azot taşıma saklama ve biyolojik numune saklama olmak üzere 2 sınıfa ayrılır. Daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz.

Canlı Hücre Görüntüleme Ve Analiz Sistemi

Canlı Hücre Görüntüleme Ve Analiz Sistemi

Hücre görüntüleme ve görüntüleme sistemleri günümüzde hücre kültürü çalışmalarının seyrini değiştirir nitelikte önemli bir alandır ve bu kapsamda birçok yöntem kullanılmaktadır.