-86°C Ultra Derin Dondurucular - Labor İldam

-86C derin dondurucular, biyolojik materyallerin uzun süreli saklanmasında ve depolanmasında kullanıldığı gibi bazı malzemelerin soğuğa karşı dayanıklılık testlerinde de kullanılır.

Genel kullanım alanları;

• Terapötikler ve biyolojik numuneler gibi sıcaklığa duyarlı numuneler.

• Kök hücreler, işlenmiş doku, organlar, aşılar, hibridomalar, kanser hücreleri veya fibroblastlar gibi canlılığı korumaya ihtiyaç duyan örnekler.

• Boylamsal çalışma örnekleri.

• Önemli tıbbi araştırma örnekleri.

• Değerli farmasötik ürünler.

• Klinik deneme örnekleri.

• Yüksek güvenlikli laboratuvarlardaki patojenik numuneler

 

-86C derin dondu 80 litreden 900 litreye kadar hacimlerde bulunabilir

Yatık ya da dik tip kullanım özelliklerine sahiplerdir.

-86C derin dondurucular enerji tüketimi ve kompresörlerin çalışma teknolojilerine göre farklı seçeneklere sahiptir.

  •                 Enerji tüketimine göre standart ve eco seri,
  •                 Çalışma teknolojisine göre kaskad ve bağımsız kompresör çalışması.

Kaskad sistemde kompresörler birlikte çalışarak soğutma yapar. Yüksek ve düşük seviye kompresörler bulunur.

Bağımsız kompresör çalışmasında ise cihazda bulunan iki kompresör de eş değer özelliktedir ve birinin bozulması durumunda cihaz tek kompresörle -70C’ye kadar soğutma yapabilir. Bu sayede teknik destek alana kadar geçen sürede cihaz içindeki numunelerin güvenliği sağlanmış olur.