-152°C / -150°C Derin Dondurucu - Labor İldam

Kriyoprezervasyon (Dondurarak saklama), canlı bir organizmanın, hücrenin veya dokunun, dondurma sonrasında dondurulan materyalin tekrar canlı duruma getirilebilecek şekilde ultra düşük sıcaklıklarda depolama işlemidir. Saklama, numunelerin sulu çözeltilerin donmuş suyun artık süblimleşmediği ve yeniden kristalleşmediği sıcaklık olan yaklaşık -130ºCnin altında tutulmasıyla gerçekleştirilir. Uzun süreli koruma için -150ºC mekanik dondurucular kullanılır.

Optimum homojenlik ile maksimum depolama kapasitesi ile depolama ve saklama çözümleri sunan mekanik 150ºC dondurucular;  Çapraz bulaşmayı engeller, Güvenli ve rahat kullanım sağlar, özel tasarlanmış kaskad soğutma sistemine sahiptir, sıvı azotta saklamaya göre düşük maliyetlidir, VIP Plus yalıtım sayesinde depolama kapasitesini en üst seviyeye taşır.

-150ºC / - 152ºC ultra düşük sıcaklıklı derin dondurucu kullanım alanları;

• Hematopoietik kök ve progenitör hücrelerin kaynağı olarak göbek kordonu kanı.

• Yüksek doz kemoterapi görmüş hastalarda otolog nakiller için kök hücreler.

• Kök hücre tedavisi için yağ dokusu, epitel hücreleri ve kemik iliği.

• İmmünoloji analizi için kan ürünleri.

• Rejeneratif tıp ve doku mühendisliği için mezenkimal stromal hücreler.

• Kanserli doku örnekleri.

• Suni tohumlama için meni - rehber köpekler ve yarış atları yetiştirmek için kullanılır.

• IVF için oositler ve embriyolar.

• Tedavi gören kadınlarda korunmuş üreme işlevi için yumurtalık dokusu.

• Islah için bitki tohumları / sürgünler.

• Endüstriyel imalatta parçaların sıkı geçmesi için bileşenler.

• Otomotiv ve havacılık endüstrisindeki parçaların sıcaklık testi.