Renk Ölçüm Cihazı / Kolorimetre - Labor İldam

Fotometrik analiz tekniklerinden biri olan kolorimetri, ışığı ölçen analitik bir işlemdir.

 Kolorimetrik ölçümler, bir renk filtresinden veya alternatif dalga boyu seçme cihazından geçen beyaz bir ışık kaynağı kullanılarak yapılır. Bu ışık daha sonra çözelti içinde kimyasal bir bileşik içeren bir küvetten geçer. Örnekten çıkan ışığın yoğunluğu küvete giren ışıktan daha az olacaktır. Işık veya absorpsiyon kaybı, bileşiğin konsantrasyonu ile orantılıdır.

 Bununla birlikte, kolorimetri yalnızca elektromanyetik spektrumun görünür bölgesinde yapılan ölçümler için geçerlidir, örn. (380-780 nm). Işığın bir numune tarafından emilme derecesi birçok faktöre bağlıdır. Başlıca genel katkıda bulunanlar, gelen ışığın dalga boyu ve çözeltinin rengidir.

 Çözeltideki her bir bileşik, tipik (ve genellikle benzersiz) bir absorpsiyon spektrumuna sahiptir.