Laboratuvar Cihazları Açıklama

Yaşam bilimleri alanında kullanılan Cryo depolama ve saklama ekipmanları, azot tankları, derin dondurucular, soğutucular, inkübatörler, etüvler, kül fırınları, homojenizatörler, yıkama- dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazları, hücre görüntüleme ve sayım cihazları, laminar akışlı ve biyogüvenlik çalışma kabinleri, santrifüjler gibi temel laboratuvar cihazlarını bulabileceğiniz yer Labor İldam Laboratuvar Malzemeleri.

Laboratuvar Cihazları Sık Sorulan Sorular

Santrifüj ne için kullanılır?

Santrifüj, heterojen karışımların veya numunelerin ayrılması için kullanılan bir laboratuvar ekipmanıdır.

Santrifüj uygulamaları nelerdir?

Santrifüj işlemi, hücreler, hücre altı bileşenler, proteinler ve nükleik asitler gibi parçacıkları veya makromolekülleri ayırmak için kullanılabilir. Parçacıklar boyutlarına, şekillerine, yoğunluklarına, ortamın viskozitesine ve rotor hızına göre bir çözeltiden ayrılır. Laboratuvar santrifüjü kullanılarak çeşitli ayırma teknikleri yapılabilir. Temel uygulamalar, numune peletleme, numune ayırma, sedimantasyon ve hazırlama ve kan/idrar testini içerir.

Bir santrifüj nasıl çalışır?

Bir rotora yüklenen numuneleri yüksek hızda döndürerek santrifüj çalışır. Parçacıkların veya makromoleküllerin ayrılması için merkezkaç kuvvetinin kullanılmasını içeren bir santrifüj işleminden geçer.

Santrifüj nasıl kullanılır?

Merkezkaç kuvveti, dönen bir cismi dönme merkezinden uzağa çeken bir santrifüjde kullanılan görünür kuvvettir. Çözelti içindeki madde bu kuvvetin etkisiyle kabın dibine çökecektir.

Tüm rotorlar aynı maksimum rcf/rpm ye sahip mi? Santrifüj, farklı rotorlar kullanıldığında bunu algılıyor mu?


Hayır. Rotorlar farklı maksimum rcf/rpmye sahiptir. Sabit açılı rotorların maksimum hızı 15000 rpm /21380 xg (MCV ve MCR için), 15000 rpm/21382 xg (TCV için) ve 16000 rpm/24.320 xg dir (TCR için). Otomatik rotor tanıma sistemi yalnızca masa üstü santrifüjlerde mevcuttur.

Masa üstü santrifüj için tek seferde 3 litre numune yükleyebilir miyiz?

Hayır. Şu an itibariyle, Esco Versati™ masaüstü santrifüjünün maksimum kapasitesi yalnızca 1500 ml dir.

Esco nun kan ve idrar testi için uygun santrifüjü var mı?


Evet, kan ve idrar santrifüjünde hastane kullanımı için, 30 x 15 ml tüp kapasiteli, maksimum 4500 rpm hızda masa üstü santrifüj modelleri için rotorumuz (VST-ROT-014) var.

Çalıştırmadan önce tüm rotor deliklerini doldurmak gerekli midir?

Sabit açılı rotorlarda, numunelerin ağırlığı eşit olduğu ve simetrik olarak yerleştirildiği sürece rotorların her iki tüp/adaptör ile tamamen doldurulmaması kabul edilebilir. Ancak açılır rotorlarda tüm kova/adaptörlerin taşıyıcılara konulması ve örneklerin kova/adaptöre çapraz olarak eşit ağırlıkta yüklenmesi gerekir.

Soğutmalı mikro santrifüjü ve/veya soğutmalı masa üstü santrifüjü ne zaman kullanmalıyım?


Soğutmalı santrifüj en iyi şekilde DNA lar, RNA lar, proteinler ve kan gibi sıcaklığa duyarlı numunelerle çalışırken kullanılır.

 

RCF ve RPM arasındaki fark nedir?

Göreceli Merkezkaç Kuvveti (RCF), kuvvet x yerçekimi veya g kuvveti olarak ölçülür. Rotorun dönüşlerinden kaynaklanan, rotorun içeriğine uygulanan kuvvettir. Dakikada Devir (RPM) ise santrifüjün hızı olarak tanımlanır. İçeriğe uygulanan kuvvet, santrifüj rotorunun boyutuna göre değişir. RPM değil, RCF santrifüjdeki sulu çözeltileri ayırır.

Aşırı aşındırıcı maddeler santrifüjlenebilir mi?

Hayır, maddi hasara neden olabilir ve mekanik direnci bozabilirler.

Esco mikro santrifüj ile masa üstü santrifüj arasındaki temel farklar nelerdir?

Mikro santrifüj ve masa üstü santrifüj arasındaki farklar şunlardır: 

1) Mikro santrifüj maksimum 88 ml hacim yükleyebilirken masa üstü santrifüj 1500 ml ye kadar hacme sahip olabilir.

 2) Mikro santrifüj için kullanılabilen rotor tipi sabit açılı rotorlardır, sadece masa üstü santrifüj için açılır rotorlar ve sabit açılı rotorlar kullanılabilir. 

3) Masa üstü santrifüj, rotor otomatik tanıma sistemine sahiptir, rotor tipinin manuel olarak ayarlanmasına gerek yoktur. Öte yandan mikro santrifüjde otomatik rotor algılama sistemi bulunmadığından rotor tipinin manuel olarak ayarlanmasına ihtiyaç vardır.

Esco mikro santrifüj ile masa üstü santrifüj arasındaki temel farklar nelerdir?

Mikro santrifüj ve masa üstü santrifüj arasındaki farklar şunlardır: 

1) Mikro santrifüj maksimum 88 ml hacim yükleyebilirken masa üstü santrifüj 1500 ml ye kadar hacme sahip olabilir.

 2) Mikro santrifüj için kullanılabilen rotor tipi sabit açılı rotorlardır, sadece masa üstü santrifüj için açılır rotorlar ve sabit açılı rotorlar kullanılabilir. 

3) Masa üstü santrifüj, rotor otomatik tanıma sistemine sahiptir, rotor tipinin manuel olarak ayarlanmasına gerek yoktur. Öte yandan mikro santrifüjde otomatik rotor algılama sistemi bulunmadığından rotor tipinin manuel olarak ayarlanmasına ihtiyaç vardır.

Bir biyolojik etkenin risk grubu, bir laboratuvarın biyogüvenlik düzeyiyle doğrudan örtüşüyor mu?

 

DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği El Kitabı 4. Baskısına göre, belirli bir senaryonun gerçek riski, yalnızca ele alınan ajandan değil, aynı zamanda gerçekleştirilen prosedürden ve laboratuvar faaliyetine katılan laboratuvar personelinin yetkinliğinden de etkilenir.

Risk grupları nelerdir?Risk Grupları, laboratuvardaki enfeksiyöz ajanlar veya toksinlerin oluşturduğu göreceli tehlikeyi tanımlayan sınıflandırmalardır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) risk gruplarını şu şekilde tanımlamaktadır:

• DSÖ Risk Grubu 1- bireysel ve toplumsal risk yok veya düşük

• DSÖ Risk Grubu 2- orta düzeyde bireysel risk, düşük topluluk riski

• DSÖ Risk Grubu 3- yüksek bireysel risk, düşük topluluk riski

• DSÖ Risk Grubu 4- yüksek bireysel ve toplum riski

Omni nasıl çalışır?

Numuneler bir LED kullanılarak aydınlatılır ve numune tablasının altına konumlandırılan hareketli bir kamera ile kaydedilir. Aydınlık alan edinimi sırasında, kamera örnek sahneyi tarar ve bir dizi ardışık görüntü alır. Tam bir parlak alan taraması, yaklaşık 7850 anlık görüntü oluşturur. Bunlar, 86 mm × 124 mm yüzey alanına sahip bir görüntü oluşturmak üzere birleştirilmiştir. Floresan görüntüleri elde ederken, kullanıcılar kuyu içinde tanımlanmış bir konumun kaç tane anlık görüntüsünün kaydedileceğini seçebilir. Görüntüler, görüntü analiz algoritmalarımız veya üçüncü taraf yazılımlarımız kullanılarak analiz edilebilecekleri Bulut a yüklenir