Hibridizasyon İnkübatörü - Labor İldam

Nothern blotting, Southern blotting, Immuno blotting ve  DNA Extraction uygulamalarında kullanabileceğiniz rotasyon ve aşağı –yukarı hareketle çalkalama yapabileceğiniz oda sıcaklığı +5C ile 65C arasında  çalışabilen hibridizasyon inkübatörleridir.

Cihazlarda çalışmalara uygun kullanılabilecek şişeler, döner tabla aksesuarları, erlen ve petri için uygun aksesuarlar bulunmaktadır.

Ürün grubumuzda 6 farklı model bulunmaktadır.