Klor Ölçüm Cihazı - Labor İldam

Sherwood Model 926 klorür iyonlarının belirlenmesi için kullanılır. Gümüş nitrat reaktifini kullanan geleneksel titrimetrik yöntemler olan  Argentimetry  nin enstrümental bir analoğu. Bu klasik yöntemler gibi, çok çözünmeyen tuzun, gümüş klorürün kimyasal oluşumuna dayanır.

Yüzyılı aşkın bir süredir klorür tayininin önemi, saptanabilirliği ve seçiciliğin iyileştirilmesi için teknikte birçok varyasyon ve değişiklik yapılmaktaydı. Klorür analizine yönelik araştırma Gay-Lussac (1832), Levol (1853), Mohr (1856) ve Volhard (1874) tarafından yapılmıştır ve bulguları bugün hala yaygın olarak kullanılan yöntemlerin temelini oluşturmuştur.