Manyetik Duyarlılık Terazisi - Labor İldam

Manyetik Duyarlılık Dengesi Uygulamaları

Mikro ölçekte manyetik duyarlılığın ölçülmesi - MSB001

Manyetik duyarlılık yöntemlerinin gözden geçirilmesi - MSB002

Akış analizinde manyetik duyarlılık dengesinin dedektör olarak kullanılması - MSB003

Manyetik yapıyı kullanarak kimyasal yapının incelenmesi - MSB004

Yeni Uygulama Alanları

Partikül analizini doğrudan yağlama yağlarına takın

Eser metal kirleticiler için QC endüstriyel elmaslar

Serbest radikallerin üretilmesiyle pestisit ve farmasötik analiz

Mikro ölçekte ve korumalı bir ortamda kimyasal reaksiyonların incelenmesi

İyon değiştirme adsorpsiyon ve desorpsiyon işlemlerinin karakterizasyonu

Nadir toprak elementlerinin ve oksidasyon durumlarının analizi

Metal komplekslerinin kalitatif analizi

Petrokimya ve plastik endüstrilerindeki katalizörlerin QC si

Metal bileşenlerin bağıl oksidasyon durumu yoluyla insan işgalini gösteren toprak örneklerinin arkeolojik çalışmaları

Hemoglobinin oksidasyon durumunun ölçülmesi

Süperiletkenlerin imalatında kalite kontrolü

Akış enjeksiyon analizinde redoks dedektörü