Klor Ölçüm Cihazı - Labor İldam

Sherwood Model 926, klorür iyonlarını belirlemek için kullanılır. Gümüş nitrat reaktifi kullanan geleneksel titrimetrik yöntemler olan Argentimetrinin enstrümantal bir analoğu. Bu klasik yöntemler gibi, yüksek oranda çözünmeyen bir tuz olan gümüş klorürün kimyasal oluşumuna dayanır. Yüzyılı aşkın bir süredir, klorür tayininin önemini, tespit edilebilirliğini ve seçiciliğini artırmak için teknikte birçok varyasyon ve değişiklik yapılmıştır. 

Klorür analizi üzerine araştırmalar Gay-Lussac (1832), Levol (1853), Mohr (1856) ve Volhard (1874) tarafından yapılmıştır ve bulguları günümüzde hala yaygın olarak kullanılan yöntemlerin temelini oluşturmaktadır. Özellikle Gıda sektöründe gıdalardaki tuz içerinin ölçülmesi için kullanılır. mg/l olarak yapılan ölçümler %mgNaCl olarak da cihaz üzerinden doğrudan görülebilir. 

 Bir tampon çözelti içinde Tuz içindeki Klor ile gümüş iyonlarının birleşip gümüş klorür oluşturmasına dayanan prensip, pek çok alanda kullanılmaktadır. Klinik alanda kullanımı da kistik fibroziz hastalarının tanısının konulmasında, terdeki klor iyonlarının ölçülmesidir.Klor Ölçüm Cihazı Sık Sorulan Sorular