AMIRA S.r.l. Açıklama


Amira,  kontrollü kontaminasyon ortamı sektöründe önemli bir oyuncudur. Yaşam bilimleri, ilaç, üniversite, elektronik gibi farklı endüstriler için uygun partikül ve mikrobiyolojik izleme için son teknolojiye sahip cihazlar üretir. 2013 yılında H2O2 Buhar Fazlı biyo-dekontaminasyon için jeneratör hattı olan Bioreset  üretti. 

Bioreset.

Yenilikçi hidrojen peroksit V-fazlı biyo-dekontaminasyon çözümleri.

Soğuk sterilizasyon ajanı olarak buhar fazlı hidrojen peroksit (H2O2 V fazı) kullanan Bioreset, teknolojik olarak en gelişmiş, etkili, hızlı biyo-dekontaminasyon sistemidir.

Bioreset çözümleri esas olarak farmasötik, biyomedikal, biyoteknolojik, hayvan bakımı için kontrollü veya sınıflandırılmış ortamlarda ve mikrobiyolojik kontaminasyonun önemli olduğu diğer ortamlarda havadaki ve yüzeydeki mikrobiyolojik kontaminasyonu gidermek için kullanılır.


AMIRA S.r.l. Sık Sorulan Sorular