CLEAN AIR BY BAKER Açıklama


CleanAir by Baker, çok sayıda pazar ve segment için yüksek kaliteli mikrobiyolojik güvenlik kabinleri ve laminer akış sistemleri tasarlar ve üretir. Çalışma Kabinlerimiz ağırlıklı olarak ilaç endüstrisinde, (akademik) hastanelerde, araştırma laboratuvarlarında, bitki ıslahında ve gıda endüstrisinde, aynı zamanda çeşitli teknik uygulamalarda kullanılmaktadır. İnsanların, ürünlerin ve çevrenin mikroorganizmalara, virüslere ve toz parçacıklarına karşı korunması / güvenliği gerektiğinde bizi bulabilirsiniz. Tüm ürünlerimiz sizinle yakın işbirliği içinde oluşturulur.

Biyolojik Güvenlik Kabinleri

·         Class II A2  Biyogüvenlik Kabini

·         Class II B2 Total Egzoz Biyogüvenlik Kabini

Laminer Hava Akış Kabinleri

·         Yatay Laminer Hava Akışı Kabini 

·         Dikey Laminer Hava Akış Kabini

Web Sitesi: https://cleanair.eu.com/

CLEAN AIR BY BAKER Sık Sorulan Sorular

Bir biyolojik etkenin risk grubu, bir laboratuvarın biyogüvenlik düzeyiyle doğrudan örtüşüyor mu?

 

DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği El Kitabı 4. Baskısına göre, belirli bir senaryonun gerçek riski, yalnızca ele alınan ajandan değil, aynı zamanda gerçekleştirilen prosedürden ve laboratuvar faaliyetine katılan laboratuvar personelinin yetkinliğinden de etkilenir.