Santrifüj ne için kullanılır?

Santrifüj, heterojen karışımların veya numunelerin ayrılması için kullanılan bir laboratuvar ekipmanıdır.

Santrifüj uygulamaları nelerdir?

Santrifüj işlemi, hücreler, hücre altı bileşenler, proteinler ve nükleik asitler gibi parçacıkları veya makromolekülleri ayırmak için kullanılabilir. Parçacıklar boyutlarına, şekillerine, yoğunluklarına, ortamın viskozitesine ve rotor hızına göre bir çözeltiden ayrılır. Laboratuvar santrifüjü kullanılarak çeşitli ayırma teknikleri yapılabilir. Temel uygulamalar, numune peletleme, numune ayırma, sedimantasyon ve hazırlama ve kan/idrar testini içerir.

Bir santrifüj nasıl çalışır?

Bir rotora yüklenen numuneleri yüksek hızda döndürerek santrifüj çalışır. Parçacıkların veya makromoleküllerin ayrılması için merkezkaç kuvvetinin kullanılmasını içeren bir santrifüj işleminden geçer.

Santrifüj nasıl kullanılır?

Merkezkaç kuvveti, dönen bir cismi dönme merkezinden uzağa çeken bir santrifüjde kullanılan görünür kuvvettir. Çözelti içindeki madde bu kuvvetin etkisiyle kabın dibine çökecektir.

Santrifüjüde bulunan farklı rotor türleri nelerdir?


Dışa açılır/döner kova, sabit açılı, mikrotitre plaka rotoru, PCR şerit rotoru, hematokrit rotoru.

Tüm rotorlar aynı maksimum rcf/rpm ye sahip mi? Santrifüj, farklı rotorlar kullanıldığında bunu algılıyor mu?


Hayır. Rotorlar farklı maksimum rcf/rpmye sahiptir. Sabit açılı rotorların maksimum hızı 15000 rpm /21380 xg (MCV ve MCR için), 15000 rpm/21382 xg (TCV için) ve 16000 rpm/24.320 xg dir (TCR için). Otomatik rotor tanıma sistemi yalnızca masa üstü santrifüjlerde mevcuttur.

Santrifüj, rotorlar ve aksesuarlar hangi malzemeden yapılmıştır?


Versati™ Santrifüjlerin dış gövdesi, antimikrobiyal kaplamalı elektro galvanizli çelikten yapılmıştır. Rotorların ve rotor kapaklarının çoğu alüminyumdan yapılmıştır. Şeffaf rotor kapakları, kapaklar, rotorlar ve kovalar/adaptörler polikarbonat veya polipropilenden yapılmıştır.

Masa üstü santrifüj için tek seferde 3 litre numune yükleyebilir miyiz?

Hayır. Şu an itibariyle, Esco Versati™ masaüstü santrifüjünün maksimum kapasitesi yalnızca 1500 ml dir.

Esco nun kan ve idrar testi için uygun santrifüjü var mı?


Evet, kan ve idrar santrifüjünde hastane kullanımı için, 30 x 15 ml tüp kapasiteli, maksimum 4500 rpm hızda masa üstü santrifüj modelleri için rotorumuz (VST-ROT-014) var.

Çalıştırmadan önce tüm rotor deliklerini doldurmak gerekli midir?

Sabit açılı rotorlarda, numunelerin ağırlığı eşit olduğu ve simetrik olarak yerleştirildiği sürece rotorların her iki tüp/adaptör ile tamamen doldurulmaması kabul edilebilir. Ancak açılır rotorlarda tüm kova/adaptörlerin taşıyıcılara konulması ve örneklerin kova/adaptöre çapraz olarak eşit ağırlıkta yüklenmesi gerekir.

Soğutmalı mikro santrifüjü ve/veya soğutmalı masa üstü santrifüjü ne zaman kullanmalıyım?


Soğutmalı santrifüj en iyi şekilde DNA lar, RNA lar, proteinler ve kan gibi sıcaklığa duyarlı numunelerle çalışırken kullanılır.

 

RCF ve RPM arasındaki fark nedir?

Göreceli Merkezkaç Kuvveti (RCF), kuvvet x yerçekimi veya g kuvveti olarak ölçülür. Rotorun dönüşlerinden kaynaklanan, rotorun içeriğine uygulanan kuvvettir. Dakikada Devir (RPM) ise santrifüjün hızı olarak tanımlanır. İçeriğe uygulanan kuvvet, santrifüj rotorunun boyutuna göre değişir. RPM değil, RCF santrifüjdeki sulu çözeltileri ayırır.

Aşırı aşındırıcı maddeler santrifüjlenebilir mi?

Hayır, maddi hasara neden olabilir ve mekanik direnci bozabilirler.

Esco mikro santrifüj ile masa üstü santrifüj arasındaki temel farklar nelerdir?

Mikro santrifüj ve masa üstü santrifüj arasındaki farklar şunlardır: 

1) Mikro santrifüj maksimum 88 ml hacim yükleyebilirken masa üstü santrifüj 1500 ml ye kadar hacme sahip olabilir.

 2) Mikro santrifüj için kullanılabilen rotor tipi sabit açılı rotorlardır, sadece masa üstü santrifüj için açılır rotorlar ve sabit açılı rotorlar kullanılabilir. 

3) Masa üstü santrifüj, rotor otomatik tanıma sistemine sahiptir, rotor tipinin manuel olarak ayarlanmasına gerek yoktur. Öte yandan mikro santrifüjde otomatik rotor algılama sistemi bulunmadığından rotor tipinin manuel olarak ayarlanmasına ihtiyaç vardır.

Esco mikro santrifüj ile masa üstü santrifüj arasındaki temel farklar nelerdir?

Mikro santrifüj ve masa üstü santrifüj arasındaki farklar şunlardır: 

1) Mikro santrifüj maksimum 88 ml hacim yükleyebilirken masa üstü santrifüj 1500 ml ye kadar hacme sahip olabilir.

 2) Mikro santrifüj için kullanılabilen rotor tipi sabit açılı rotorlardır, sadece masa üstü santrifüj için açılır rotorlar ve sabit açılı rotorlar kullanılabilir. 

3) Masa üstü santrifüj, rotor otomatik tanıma sistemine sahiptir, rotor tipinin manuel olarak ayarlanmasına gerek yoktur. Öte yandan mikro santrifüjde otomatik rotor algılama sistemi bulunmadığından rotor tipinin manuel olarak ayarlanmasına ihtiyaç vardır.

Bir biyolojik etkenin risk grubu, bir laboratuvarın biyogüvenlik düzeyiyle doğrudan örtüşüyor mu?

 

DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği El Kitabı 4. Baskısına göre, belirli bir senaryonun gerçek riski, yalnızca ele alınan ajandan değil, aynı zamanda gerçekleştirilen prosedürden ve laboratuvar faaliyetine katılan laboratuvar personelinin yetkinliğinden de etkilenir.

Risk grupları nelerdir?Risk Grupları, laboratuvardaki enfeksiyöz ajanlar veya toksinlerin oluşturduğu göreceli tehlikeyi tanımlayan sınıflandırmalardır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) risk gruplarını şu şekilde tanımlamaktadır:

• DSÖ Risk Grubu 1- bireysel ve toplumsal risk yok veya düşük

• DSÖ Risk Grubu 2- orta düzeyde bireysel risk, düşük topluluk riski

• DSÖ Risk Grubu 3- yüksek bireysel risk, düşük topluluk riski

• DSÖ Risk Grubu 4- yüksek bireysel ve toplum riski

Biyolojik güvenlik kabinleri ne sıklıkla yeniden sertifikalandırılmalıdır?

Biyogüvenlik dolapları yıllık olarak ve/veya her taşındıklarında yeniden sertifikalandırılır.

Biyogüvenlik kabini sürekli olarak çalıştırılmalı mı?

WHO Laboratuvar biyogüvenlik el kitabının 3. baskısına göre, çoğu BSC günde 24 saat çalışmaya izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Sürekli çalışmanın laboratuvardaki toz ve partikül madde seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olduğu bulundu.

HEPA veya ULPA filtrelerinin raf ömrü nedir?


HEPA veya ULPA filtrelerinin tahmini raf ömrü, uygun şekilde depolandığında 10 yıla kadardır.

HEPA veya ULPA filtreleri nasıl düzgün şekilde saklanır?

Filtreler orijinal ambalajlarında saklanmalı ve rutubete, aşırı ısıya, soğuğa veya hızla değişen sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır. Bu filtreler %95 e kadar nemi tolere edebilir; daha yüksek herhangi bir şey filtre ortamının engellenmesine ve başarısız olmasına neden olabilir.

Sınıf II Biyogüvenlik Kabini için uygun uygulamalar nelerdir?

- Düşük ila orta riskli biyolojik ajanların işlenmesi - Risk Grupları 1,2 ve 3 kapsamındaki patojenlerin işlenmesi için geçerlidir

Class II BSC ne tür bir koruma sunar?

Class II Biyogüvenlik Kabinleri, laboratuvar çalışanlarını ve çevreyi zararlı biyolojik ajanlardan koruyan önü açık cihazlardır. Class II BSC ler ayrıca içindeki biyolojik materyallerin (yani hücre kültürleri, mikrobiyolojik stoklar) kontamine olmasını da önler.

Class II BSC de kan, serum ve idrar örnekleri gibi vücut sıvılarını işleyebilir miyim?

Evet, Class II BSC, kan, serum ve idrar örneklerinin işlenmesi için kullanılan en yaygın tiptir. Class II BSC numuneler için steril bir ortam sağlar ve operatörleri biyolojik tehlikelerden korurken çapraz kontaminasyon riskini azaltır.

Class II Biyogüvenlik kabini ne zaman gazlı dekontaminasyona tabi tutulmalıdır?

Gazlı dekontaminasyon şu durumlarda gereklidir: 
- biyolojik güvenlik kabininin filtresinin değiştirilmesi 
 - biyogüvenlik kabini başka bir alana veya tesise taşınırsa
 - BSC sertifikasyona tabi tutulursa. Dekontaminasyon, kabini onaylayacak mühendis için daha fazla koruma sağlar.
 - büyük sızıntılar olduğunda 

Yüzey dekontaminasyonu için en iyi temizlik maddesi nedir?

Tüm biyogüvenlik kabinleri için temizlik maddesi olarak %70 İzopropil alkol kullanılmasını önerilir. Ağartıcılı veya klor bazlı temizlik maddelerinden paslanmaya veya lekelenmeye neden olabileceğinden kaçınılmalıdır.

Class II Biyogüvenlik Kabininde bir bunsen brülörü kullanılabilir mi?

Hayır. BSC de açık alev kullanılmamalıdır. Alevden gelen ısı, hava akımı muhafazasını bozar ve uçucu veya yanıcı maddeler de kullanıldığında tehlikeli olabilir. Alternatif olarak mikro yakıcılar, mikro yakma fırınları veya elektrikli fırınlar mevcuttur. Kesinlikle gerekli görüldüğünde bunsen beki sadece alevi en düşük seviyedeyken kullanılabilir.

A Tipi ve B Tipi Biyolojik Güvenlik Kabini arasındaki en büyük fark nedir?

Tip A biyolojik güvenlik kabini, kanalsız bir tasarıma sahiptir. Tak ve çalıştır özelliği vardır, yani ünite teslim edildikten ve kurulduktan sonra hemen kullanılabilir. B Tipi biyogüvenlik kabini, bir kanal sistemi gerektirir. Bu tip BSC nin bir kurulum ve egzoz üfleyiciye ihtiyacı olduğundan, laboratuvarın yeterli bir alana ve yükseklik açıklığına sahip olması gerekir.

Kimyasalları Class II BSC de kullanabilir miyiz?

Bazı mikrobiyolojik işlemler az miktarda kimyasal gerektirir. Biyolojik güvenlik kabinleri, küçük hacimli kimyasalları barındırmak için bir yüksük kanal sistemine veya karbon filtreye sahip olacak şekilde yükseltilebileceğinden, bu tür işleme izin verilir. Ancak, ULPA filtrelerine zarar verebileceği ve korozyona neden olabileceği için yüksek konsantrasyonda aşındırıcı asitlere izin verilmez.

Profesyonel İlaç Buzdolapları ile Ev tipi Buzdolapları arasındaki fark nedir

Genel olarak, her bir ekipmanın sahip olduğu özelliklerde aşağıdaki farklılıkların olduğu söylenebilir. Aşağıdaki nedenlerden dolayı değerli ilaç/aşı saklama için Profesyonel ilaç Dondurucularını kullanmanızı öneririz;

- İç sıcaklık ortam sıcaklığından etkilenir

- Saklanan ilaç/aşı donma riski

- İç sıcaklık homojenliğinin değişimi ve istikrarsızlığı

- Defrost sırasında artan dahili sıcaklık

- Haznenin içindeki hassas sıcaklık kontrolü imkansızdır

- Alarmlar ve güvenlik işlevleri kullanılamaz

Buzdolabı Tipi

Profesyonel İlaç Buzdolapları

Ev buzdolapları

Depolanmış mal yönetimi

Kapılardaki camlar sayesinde dışarıdan görünür

İç eşya masif kapılardan görünmez

Buz çözme sırasında sıcaklık değişimi

Sıcaklık Yükselme Döngü Buz Çözme ile en aza indirilir

Daha fazla sıcaklık Zorunlu Defrost nedeniyle meydana gelen yükselme

Sıcaklık göstergesi

Sıcaklık bilgi görüntülenir

Uygulanabilir değil

Alarmlar ve güvenlik fonksiyonları

Sıcaklık alarmı dahil olmak üzere çeşitli alarmlar mevcuttur

Basit alarm fonksiyonu

Düşük sıcaklık ile dondurucu provası. Termostat

Güvenlik

Dahili eşya kaybı için kapı kilidi mevcuttur.

Uygulanabilir değil

ekipman fiyatı

Daha yüksek

Daha düşük

Doğrudan Soğutma Tipi ile Fan Destekli (Fan Soğutma) Tipi Biyomedikal Dondurucu (-30°C/-40°C) arasındaki fark nedir?

Genel olarak her soğutma tipinin aşağıdaki özelliklere sahip olduğu söylenebilir. Lütfen aşağıda genel bilgiler olduğunu ve gerçek performansın her bir ürüne bağlı olduğunu unutmayın. Her performansın, spesifikasyonun ve özelliğin kontrol edilmesi önerilir.

Fanlı Soğutma Tipi, genellikle etkin iç kapasiteyi azaltabilen bir fan tarafından üretilen rüzgar için hava geçişi gerektirir. Sıcaklık reaksiyonu/değişimi ve ayrıca aşağı çekme hızı, fanın zorlamalı hava sirkülasyonu ile daha hızlıdır. Donma ile ilgili olarak, Fan tipi otomatik olarak buz çözme döngüsü gerçekleştirir ve haznedeki buzlanmayı içeride birikmeden önce giderir. Otomatik buz çözme döngüsü için kompresör ve ısıtıcının alternatif olarak çalıştırılması güç tüketimini artırabilir. Ayrıca, biraz sıcaklık. otomatik buz çözme sırasında yükselme meydana gelir.

Biyomedikal Dondurucu serimizin performansı ve özellikleri hakkında daha fazla ayrıntı için broşürleri ve çalıştırma kılavuzlarını bulun.

Dondurucu Soğutma Tipi

Direkt Soğutma Tipi

Fan destekli Tip

Etkili kapasite

daha büyük

Daha küçük (hava geçişinden kaynaklanır)

Oda sıcaklığı tepkiyi değiştir

Yavaş

daha hızlı

Sıcaklık aşağı çekme

Yavaş

daha hızlı

İçerideki donmuş hazne miktarı

Daha çok

daha az

Buz çözme yöntemi

Ünite gücünü KAPATARAK doğal buz çözme

Kompresör durduğunda otomatik buz çözme

Defrost sırasında artan sıcaklık

Numune üzerinde geçici olarak çıkarılması gereken herhangi bir etki yok

biraz sıcaklık yükselme meydana gelir

Güç tüketimi

Daha Az

Daha çok

PHCbi Ultra Düşük Sıcaklıklı Dondurucuların (-80°C) modelleri arasındaki fark nedir?

Aşağıdaki tablodan diziliş özetini bulun. Her işlev ve teknoloji hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen Ürün Teknolojisi içeriklerine bakın.

PHCbi Lab & ULT Freezer Lineup

VIP ECO

VIP

TwinGuard

PRO

Cryogenic

Dik Modeller

Yatık Tip Modeller

Mevcut kapasite (litre sınıfı)

500/700

100/300/500/700/900

300/500/700

300/500/700

100/200

  - 150°C sınıfı Sıcaklık aralığı

  - 80°C sınıfı Sıcaklık aralığı

Sıcaklık Kararlılığı ve Tekdüzelik

Optimum dondurucu çalışması için İnvertör Kontrolü

VIP Plus Vakum Yalıtım Paneli

⃰⃰

√ ⃰⃰

Sezgisel Renkli Dokunmatik Ekran Denetleyici

√ ⃰⃰

EZlatch Tek Elle Kapı Kolu ile Gelişmiş Donma Kontrol Sistemi

√ ⃰⃰

Doğal Soğutucular

Enerji Verimliliği ve Maliyet Tasarrufu

Fail & Safe Çift Soğutma Sistemi

*Yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

Sıcaklık ayar aralığı ile Sıcaklık kontrol aralığı arasındaki fark nedir?

Terim olarak şu fark vardır;-

 Sıcaklık ayarlanabilir aralığı: Kontrol panelinden fiziksel olarak ayarlayabileceğiniz sıcaklık.

 Sıcaklık kontrol aralığı: Dondurucunun belirli koşullar altında fiilen gerçekleştirebileceği sıcaklık (örn. 30°Cde ortam sıcaklığı, Dondurucu merkezinde ölçülen hava sıcaklığı, Yüksüz, vb. - ürün broşüründe veya el kitabında açıklanmıştır)

ULT Dondurucunun sıcaklığını, kontrolörden izin verilen bir aralık olan -90°C ye ayarlayabilseniz bile, minimum eşikte sürekli çalışma dondurucuya yüklenecektir. Sıcaklık Kontrol aralığı (belirli koşullar altında), ürünün PHCbi tarafından garanti edilen performansıdır.

Uygulamam için hangi inkübatörü seçmeliyim?

İnkübatör tipi Uygulamalara bağlıdır. PHCbi size inkübasyon ekipmanı için aşağıdaki ürün yelpazesini sunmaktadır.

İnkübatör Tipi

Bitki Büyüme Odası

Sıcaklık Kontrollü İnkübatör

Soğutmalı İnkübatör

Isıtmalı İnkübatör

CO2 İnkübatörü

Multigaz İnkübatörü

Hücre kültürü türü

Bitki hücresi

Mikroorganizma

Hayvan hücresi

Hücre kültürü türü

Çeşitli bitki hücreleri, tohumlar

Ökaryotlar (Yosun, Yosun, Mantar, Maya vb.)

Epitel hücreleri (böbrek hücreleri, hepatositler vb.)

Archaeum (Termodurik bakteri vb.)

Mezenkimal hücreler (adipositler, kas hücreleri, kemik hücreleri vb.)

Öbakteriler (E. coli, Salmonella vb.)

Kök hücreler (ES hücreleri, iPS hücreleri vb.)

Uygulamalar

Bitki uyumu,

fotomorfogenez,

Fotosentez araştırmaları

Hastanelerde gıda zehirlenmesine neden olan bakterilerin belirlenmesi

Rejeneratif tıp araştırması

Gıda üreticilerinde gıdada bakteri bulunmadığının doğrulanması

İlaç geliştirme

Mikroorganizmalar üzerine araştırma

Hastalık araştırması

Diğer fizikokimyasal deneyler

IVF (Tüp Bebek) ve ART (Yardımcı üreme teknikleri)

Kontrol Edilen Öğeler

Sıcaklık / Nem / Aydınlatma

Sıcaklık / Nem

Sıcaklık / CO2&O2 gazı % / (Nem)

Kontrol Parametresi

Sıcaklık: +5 ila +50 (ışık KAPALI)

  + 10
ila + 50 (ışık AÇIK)

Parlaklık: 0 - 20.000 lx

Nem: %60 - %90 (ışık KAPALI)

%55 ila %85 (ışık AÇIK)

Sıcaklık: Soğutmalı İnkübatör için -10 ila +60

Isıtmalı İnkübatör için +5 ila +80

Sıcaklık: + 5 ila +50

CO2: %0 - 20

Nem: %95±5

Termal İletkenlik Tipi (TC sensör) ve Kızılötesi tip (IR sensör) arasındaki CO2 sensörünün farkı nedir?

Genel olarak, TC sensörü ile bir CO2 İnkübatörü ile donatılmış IR sensörü arasında aşağıdaki özelliklerde farklılıklar vardır.

Sensör Tipi

Termal İletkenlik Sensörü

Kızılötesi Sensör (gelişmiş)

Yapı ve İşlevsellik

Yüksek ve düşük ısı iletimi arasındaki potansiyel farkı kullanır

Düşük CO2 konsantrasyonu, yüksek iletkenliği gösterir

CO2 konsantrasyonu ne kadar yüksek olursa, emilen Kızılötesi ışınların dalga boyu o kadar spesifik olur.

Karakteristik

Nemden etkilenebilir. Rakam, özellikle bazı durumlarda inkübatörün doğru kontrolünü etkileyebilecek düşük nemde belirtilen gerçek durumdan daha yüksektir.

Nemden etkilenmez.

CO2 kuru hava koşullarında bile kontrol edilir.

Ömür

IR sensörü ile aynı

TC sensörü ile aynı

Air-jacket Type ve Water-jacket type arasındaki fark nedir?

Günlük kullanım için, Su ceketi tipinin cekette düzenli olarak su doldurulması ve ilave su ile kirlilik kontrolü gerektirdiğinden, uzun süre sık sık elektrik kesintisi yaşanmıyorsa, Su ceketi tipinin olağanüstü faydaları dikkate alınmaz. Lütfen aşağıda genel bilgiler olduğunu ve gerçek performansın her bir ürüne bağlı olduğunu unutmayın. Her performansın, spesifikasyonun ve özelliğin kontrol edilmesi önerilir.

Ceket Tipi

Hava Ceketli

Su Ceketli

Sıcaklığa kadar geçen süre kararlı hale gelir

daha hızlı

Yavaş

Güç KAPALI konuma getirildikten sonra sıcaklık düşüşü

Sıcaklık daha hızlı düşer

Sıcaklık daha yavaş düşer

Bakım onarım

Daha basit bakım

Daha fazla bakım gerekli

Ağırlık

Daha Hafif

Daha ağır

MCO-170/230AIC CO2 İnkübatörü ile MCO-170/230AICUV CO2 İnkübatörü arasındaki başlıca farklar nelerdir?

Her bir PHCbi CO2 İnkübatörünün model numarası, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi UV sterilizasyonunun ve H2O2 dekontaminasyonunun standart mı yoksa opsiyonel mi olduğunu gösterir.

PHCbi MCO CO2 İnkübatörleri Serisi

170AC

170AIC
230AIC

170AICUV
230AICUV

170AICUVH

170AICD

170AICUVD

Mevcut kapasite (litre sınıfı)

170

170/230

170/230

170/230

170

170

InCu saFe gremisidal iç kısım

Kolay temizlik için entegre raflar

Mükemmel CO2 kontrolü için Çift Kızılötesi Sensör

USB veri kaydedicili Sezgisel Renkli Dokunmatik Ekranlı Denetleyici

Standart olarak Safecell UV lambası

(İsteğe bağlı)

(İsteğe bağlı)

(İsteğe bağlı)

H2O2 Dekontaminasyonu

(İsteğe bağlı)

(İsteğe bağlı)

Çift Isı Sterilizasyonu

Dekontaminasyon işlemi sırasında elektrik kesintisi olursa ne yapmam gerekir?

Güç geri geldikten hemen sonra, UV çözme aşaması (90dk.) başlar. Ancak, dekontaminasyon işlemi tamamlandıktan sonra bile bir dekontaminasyon hata mesajı görüntülenecektir. Dekontaminasyon işlemine yeniden başlamalısınız. Elektrik kesintisi sırasında kapı kilitli kalır.

UV yoğunluğu azaldığında, bir çözme aşaması düzgün bir şekilde yürütülebilir mi?

UV lambası ömrü göstergesi yanıp sönüyorsa, bu UV lambasının 1000 saatten uzun süredir kullanıldığı anlamına gelir, dekontaminasyon işlemi başlatılamaz. Lambanın kullanım saati 1000 saatten az olduğunda ve UV lambası göstergesi yanıp sönmediğinde, UV yoğunluğu azalmış olsa bile lamba, çözme süresini uzatmadan gazı çözebilir.

Dekontaminasyon işlemini ne zaman yapmalıyım?

Lütfen hazne içinde kontaminasyon meydana geldiğinde veya kültüre başlamadan önce geçiş için hazne temizliğinde dekontaminasyon yapın (※Talimat Kılavuzunda bir açıklama vardır). Dekontaminasyon işlemini kurulumdan hemen sonra yapmanızı da öneririz.

Radyofarmasötikler nelerdir?

USP <825> Radyofarmasötik Hazırlama, Bileşikleştirme, Dağıtma ve Yeniden Paketleme de tanımlandığı gibi, bunlar bir veya daha fazla başka bileşenle birlikte bir radyoaktif madde içeren ve teşhis koyma, bir hastalığı evreleme, tedaviyi izleme veya terapi sağlamak. Radyoaktif ilaçlar olarak da adlandırılırlar ve bu tür herhangi bir maddenin hazırlanmasında kullanılması amaçlanan herhangi bir radyoaktif olmayan reaktif kitini veya radyonüklid jeneratörünü içerebilirler.

Radyofarmasötiklerin işlenmesi için gerekli mühendislik kontrolleri nelerdir?

USP <825> e göre, steril preparatlar (örn. enjekte edilebilirler, inhalasyonlar ve oftalmikler), laminer hava akışlı çalışma tezgahları (LAFW ler) veya BSC ler gibi ISO Sınıf 5 in birincil mühendislik kontrolünde (PEC) kullanılmalıdır. Yalnızca hazırlamak, dağıtmak veya yeniden paketlemek için kullanılırsa, ISO Sınıf 5 PEC, sınıflandırılmamış Ayrılmış Radyofarmasötik İşleme Alanına (SRPA) yerleştirilebilir. Steril preparasyonları birleştirmek için kullanılıyorsa, PEC bir ISO Sınıf 7 veya daha iyi bir tampon odası ve ISO Sınıf 8 veya daha iyi bir giriş odası içinde bulunmalıdır.

Öte yandan, steril olmayan preparasyonlar için (örn. oral kapsüller ve çözeltiler), potansiyel olarak uçucu radyonüklidlerle çalışırken aktif kömür filtrelerinin eklenmesiyle birlikte kimyasal çeker ocakların kullanılması önerilir.

Tc-99m dağıtımı/işlemesi için tasarlanan bir üniteye ne kadar kurşun koruyucu entegre edilmelidir?

Kurşun koruyucu kalınlığı ve tasarımı her zaman son kullanıcı tarafından uygulanan radyasyon miktarına/dozuna bağlı olacaktır. Bu değer, uygulama ve istemci başına benzersizdir. Sizin için doğru kurşun koruma tasarımını bulmak için lütfen radyasyon güvenliği görevlinize danışın.

Ünitenize Radyoizotop Jeneratörü ve Doz Kalibratörü entegre etmek mümkün mü? Bölmelerinize hangi marka/lar sığdırılabilir?

Evet, her iki ekipman seti de üniteye entegre edilebilir. Bölme tasarımı, müşterinin tercihine göre özelleştirilebilir, böylece müşterinin kullandığı marka/modeli barındırabilir.

BlueNotes nedir?

BlueNotes, Alev Fotometre serimizi bir Windows PC den kontrol etmek için kullanılabilen özel yazılım paketimizdir. Şu anda üç sürüm var,

i) M410* Alev Fotometrelerimiz için BlueNotes 410,

ii) M420 serimiz** Alev Fotometreleri için BlueNotes 420 ve,

iii) 21 CFR Bölüm 11 ve benzeri düzenlemelere uyulmasını gerektiren bir ortamda çalıştırılan 420 serisi cihazlar için düzenlenmiş BlueNotes 420.

(* – aşağıdaki SSS 3 e bakın) (** M420 serisi Alev Fotometreleri: M420, M425 ve M420C ler)

Yazılım gereksinimleri ve uyumluluk nedir?
  • BlueNotes 420 ve Düzenlenmiş BlueNotes 420, Windows 7 veya üstünü gerektirir. BlueNotes 410, Windows XP veya sonraki sürümlerinde çalışır. PC, alev fotometresine bağlanmak için bir seri bağlantı ve ayrıca bir USB - RS-232 adaptörünün de kullanılabileceği (ayrıca sağlanır) isteğe bağlı otomatik örnekleyici aksesuarı için bir seri bağlantı gerektirir.
Omni nasıl çalışır?

Numuneler bir LED kullanılarak aydınlatılır ve numune tablasının altına konumlandırılan hareketli bir kamera ile kaydedilir. Aydınlık alan edinimi sırasında, kamera örnek sahneyi tarar ve bir dizi ardışık görüntü alır. Tam bir parlak alan taraması, yaklaşık 7850 anlık görüntü oluşturur. Bunlar, 86 mm × 124 mm yüzey alanına sahip bir görüntü oluşturmak üzere birleştirilmiştir. Floresan görüntüleri elde ederken, kullanıcılar kuyu içinde tanımlanmış bir konumun kaç tane anlık görüntüsünün kaydedileceğini seçebilir. Görüntüler, görüntü analiz algoritmalarımız veya üçüncü taraf yazılımlarımız kullanılarak analiz edilebilecekleri Bulut a yüklenir

Ne tür görüntü analiz modülleri kullanabilirim?

Omni şu modüllerle uyumludur: Brightfield/floresan Hücre Birleşimi Analizi Algoritması, Scratch Tahlili (yani toplu hücre göçü) Analiz Algoritması, Klonojenik Tahlil Algoritması ve Floresan Nesne Sayımı. Kullanıcılar her zaman ham verileri indirme ve üçüncü taraf yazılımlarda kendi analizlerini gerçekleştirme seçeneğine sahiptir.

Kayıt aralığını belirtebilir miyim?

Aralık oranını 1 saat - 24 saat arasında belirtebilir veya tek bir tarama gerçekleştirmeyi seçebilirsiniz.

CytoSMART Omni nin büyütme oranı nedir?

Büyütme, 10x objektifli bir mikroskobun büyütmesine eşittir.

Ne tür görüntü analizi algoritmaları kullanabilirim?

Bulutta birleşme, toplu hücre göçü ve koloni oluşumu analizi mevcuttur. Kişisel görüntü analizi için tüm görüntüler ve videolar da indirilebilir.

Omni platformu bir hücre kültürü inkübatörü içinde kullanılabilir mi?

Evet, Omni sistemleri bir hücre kültürü inkübatörü içinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Donanım ve elektronik aksam 5-40°C de ve %20-95 nem aralığında çalışabilir.

Görüntü analizi yapmak için hücrelerimi etiketlemem gerekiyor mu?

Hayır, görüntü analizi algoritmalarımız etiketlenmemiş hücreleri değerlendirmek için tasarlanmıştır, bu nedenle hücrelerinize (toksik) boyalar eklemeniz gerekmez. Bu, hücrelerinizin non-invaziv analizini sağlar.

CytoSMART® Omni yi çalıştırmak için bir bilgisayar gerekli midir?

Evet, aygıt yalnızca USB3.0 bağlantı noktasına sahip (CytoSMART tan da satın alınabilir) Windows tabanlı bir bilgisayarla kullanılabilir. Veri depolama ve analiz için CytoSMART® Cloud a bağlanabilmek için bir WiFi veya kablolu ethernet bağlantısı gereklidir.

Hangi kültür kapları CytoSMART Omni ile uyumludur?

55 mm den (ışık arkının yüksekliği) daha alçak olan herhangi bir kültür kabı taranabilir. Ancak, taramanın boyutu 86 x 124 mm ile sınırlıdır ve normal kuyucuklu bir plakaya veya T175 flaska uygundur. Daha büyük kapları görüntülemek isterseniz, tüm yüzeyi yakalayamazsınız.

CytoSMART Omni neden bulut tabanlı bir cihazdır?

CytoSMART Omni ile oluşturulan çok büyük miktarda veri nedeniyle taramalar CytoSMART® Bulutuna yüklenir. Gigabaytlarca veriyi depolamak ve analiz etmek için, bulut tabanlı depolama ve analize kıyasla çok daha pahalı olan üst düzey bir yerel bilgisayara ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca, CytoSMART Cloud, en güvenli bulut platformlarından biri olan Microsoft Azure tarafından desteklenmektedir. Bu, verilerinizin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar ve veri paylaşımı üzerinde sıkı kontrol sahibi olmanızı sağlar.

CytoSMART Omni yi nasıl temizlerim?

Cihazı tüy bırakmayan mendil ve %70 etanol veya izopropil alkol (IPA) kullanarak temizleyin. Cihazı temizlemek için aseton kullanmayınız. Cihaz otoklavlanamaz.

CytoSMART Omni bir temiz odada kullanılabilir mi?

Evet, %70 etanol veya IPA ile sterilize edildikten sonra cihaz temiz odada kullanılabilir

Hangi kültür kapları Omni sistemleriyle uyumludur?

55 mm en(ışık arkının yüksekliği) daha alçak olan tüm şeffaf kültür kapları taranabilir. Bazı örnekler arasında 6 ila 384 kuyulu plakalar, Petri kutuları ve T25 ila T225 şişeleri bulunur. Kullanıcılar, tarama alanının boyutunun 86 mm × 124 mm ile sınırlı olduğunu unutmamalıdır.

CytoSMART Omni FL nedir?
CytoSMART Omni FL, canlı hücreleri doğrudan bir hücre kültürü inkübatörü içinde görüntülemek için tasarlanmış bir floresan (yeşil ve kırmızı) ve parlak alan mikroskobudur. Cihaz, sürekli hücre kültürü izlemenin yanı sıra uç nokta deneyleri için kullanılabilir.
CytoSMART Omni FL ile hangi floresan boyaların kullanılması önerilir?
Floresan boyanın uyarma ve emisyon spektrumları Omni FL nin floresan filtrelerine karşılık geldiği sürece birçok farklı floresan boya kullanılabilir (yeşil – uyarma: 452/45 nm, emisyon: 512/23 nm; kırmızı – uyarma: 561/14 nm, emisyon: 630/90 nm). Bazı örnekler, yeşil kanal için kalsein-AM ve yeşil flüoresan proteini (GFP) ve kırmızı kanal için propidyum iyodür (PI) ve kırmızı flüoresan proteinidir (RFP).

Floresan boyanın cihazın optik filtre özelliklerine uyması esastır. Ayrıca boyanın canlı hücreler için toksik olmamasını sağlamak önemlidir.

CytoSMART Lux nedir?

CytoSMART Lux, bir inkübatörün içinden canlı hücrelerin otomatik yüksek kaliteli görüntülerini yakalamak için parlak alan ve floresan mikroskopi kullanan kompakt bir dijital mikroskoptur. Numuneler bir LED kullanılarak aydınlatılır ve numune tablasının altına konumlandırılan sabit bir kamera ile kaydedilir. Görüntüler, görüntü analiz algoritmalarımız veya 3. taraf yazılımlarımız kullanılarak analiz edilebilecekleri CytoSMART Cloud a yüklenir.

Ne tür görüntü analiz modülleri kullanabilirim?

CytoSMART Lux şu modüllerle uyumludur: parlak alan/floresan Hücre Birleşimi Analiz Algoritması, Scratch Assay (yani toplu hücre göçü) Analiz Algoritması ve Floresan Nesne Sayımı. Kullanıcılar her zaman ham verileri indirme ve 3. taraf yazılımlarda kendi analizlerini gerçekleştirme seçeneğine sahiptir.

CytoSMART Lux platformu bir hücre kültürü inkübatörü içinde kullanılabilir mi?

Evet, CytoSMART Lux sistemleri bir hücre kültürü inkübatörü içinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Donanım ve elektronik aksam 5 – 40°C de ve %20 – 95 nem arasında çalışabilir.

Hangi kültür kapları CytoSMART Lux sistemleriyle uyumludur?

55 mm den (ışık arkının yüksekliği) daha alçak olan tüm şeffaf kültür kapları taranabilir. Bazı örnekler arasında 6 ila 384 oyuklu plakalar, Petri kapları, T25 ila T225, mikroakışkan çipler ve Petri kapları yer alır.


CytoSMART Lux3 BR nedir?

CytoSMART Lux3 BR, canlı hücrelerin yüksek kaliteli görüntülerini yakalamak için parlak alan ve dijital faz kontrast mikroskobu kullanan ters çevrilmiş bir dijital mikroskoptur. Kompakt boyutundan dolayı mikroskop, doğrudan standart bir hücre kültürü inkübatörü içine yerleştirilebilir ve hücre sağlığından ve canlılığından ödün vermeden uzun süreli görüntüleme deneyleri gerçekleştirmeye olanak tanır.

CytoSMART Lux3 BR nin uygulamaları nelerdir?

CytoSMART Lux3 BR uygulamaları, hücre canlılığının ve hücre farklılaşmasının izlenmesini, küresel ve organoid karakterizasyonunu, hücre morfolojisi analizini ve tek hücre izlemeyi içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. İlaç keşfi, immünoloji, doku mühendisliği, kanser ve kök hücre araştırmaları alanlarındaki araştırmacılar canlı hücre görüntülemeden yararlanabilir.

CytoSMART Lux3 BR nin büyütme oranı nedir?

CytoSMART Lux3 BR, sabit 10× objektif ve 20× dijital yakınlaştırma ile gelir.

Hangi görüntü analizi algoritmaları kullanılabilir?

Hücre birleşimi, çizik analizi ve koloni tespiti şu anda görüntü analizi yazılım paketinin bir parçasıdır. Kullanıcılar her zaman ham görüntü verilerini indirme ve kendi analizlerini gerçekleştirme seçeneğine sahiptir.

Görüntü analizi yapmak için hücreleri etiketlemem gerekiyor mu?

Hayır, görüntü analizi algoritmalarımız etiketsiz ekranlarda ve tahlillerde kullanılmak üzere optimize edilmiştir, bu nedenle kültürünüze herhangi bir floresan veya kolorimetrik boya eklemeniz gerekmez, bu da hücrelerin invazif olmayan bir analizini sağlar.

Hangi kültür kapları CytoSMART Lux3 BR ile uyumludur?
CytoSMART Lux3 BR, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli farklı kültür kaplarının ve şişelerinin izlenmesine olanak tanır:
>> T flasklar: T-25 ten T-250 ye kadar
>> Tek kuyulu, çok kuyulu plakalar (6 – 384 kuyulu plakalar)
>> Mikroakışkan çipler
>> Hücre kültürü tüpleri
>> Petri kapları
>> Slaytlar.

Kayıt aralığını belirtebilir miyim?

Görüntüler önceden tanımlanmış aralıklarla kaydedilebilir. Yeni bir deneyin başlangıcında, aralık oranını 5 dakika - 12 saat arasında herhangi bir yerde belirleyebilirsiniz.

Cihazı nasıl temizlerim?

Cihazın tüy bırakmayan mendiller ve %70 etanol veya izopropanol kullanılarak temizlenmesi kolaydır. Cihazı temizlemek için aseton kullanmayınız. Lütfen cihazın otoklavlanamayacağını unutmayın. Etanol veya izopropanol ile sterilize edildikten sonra cihaz temiz odada kullanılabilir.

CytoSMART Lux3 FL nedir?
CytoSMART Lux3 FL, bir parlak alan ve iki flüoresan kanal (yeşil ve kırmızı) ile donatılmış, küçük bir flüoresan canlı hücre görüntüleme mikroskobudur. Cihaz, gerçek zamanlı, hızlandırılmış filmler oluşturmak için yüksek kaliteli floresan görüntüler çekerek kullanıcıların dinamik hücresel süreçleri yüksek özgüllükle izlemesine olanak tanır. Deneysel verilere CytoSMART Cloud aracılığıyla uzaktan erişilebilir ve analiz edilebilir.
CytoSMART Lux3 FL yi hangi uygulamalar için kullanabilirim?
CytoSMART Lux3 FL uygulamaları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, hücre canlılığının izlenmesini, transfeksiyon verimliliğinin ölçülmesini, ortak kültürlerin araştırılmasını ve dinamik hücresel süreçlerin incelenmesini içerir. İlaç keşfi, doku mühendisliği, immünoloji, immünoterapi ve kanser araştırmaları alanlarında çalışan araştırmacılar, floresan canlı hücre görüntülemeden yararlanabilir.


CytoSMART Lux3 FL LED in yoğunluğunu kontrol etmek mümkün müdür?
Evet, kullanıcıların tercihlerine göre kırmızı ve yeşil floresan kanalları için LED yoğunluğunu ayarlamak mümkündür.
CytoSMART Lux3 FL LED in yoğunluğunu kontrol etmek mümkün müdür?
Evet, kullanıcıların tercihlerine göre kırmızı ve yeşil floresan kanalları için LED yoğunluğunu ayarlamak mümkündür.
Yazılım gereksinimleri nelerdir?
CytoSMART Lux3 FL uzak işlevi, bulut tabanlı yazılım üzerinde çalışır. Bu bulut ortamında, görüntüler ve videolar saklanır ve kullanıcıya özel oturum açma bilgileri kullanılarak bunlara erişilebilir. Sınırsız veri depolamanın yanında, CytoSMART Bulut portalında otomatik görüntü analizi yapılabilir.
Hangi kültür kapları CytoSMART Lux3 FL ile uyumludur?
CytoSMART Lux3 FL, çok çeşitli farklı kültür tabaklarının ve şişelerinin izlenmesine olanak tanır, örneğin: T-flasklar (T-25 ila T-250), tek kuyulu, çok kuyulu plakalar (6 - 384 kuyulu plakalar) ), mikroakışkan çipler, düz tüpler, Petri kapları ve slaytlar. Bu kapsamlı bir liste değildir, bu nedenle tercih ettiğiniz ekipman bu listede yoksa lütfen bizimle iletişime geçin.
CytoSMART Lux3 FL büyütme oranı nedir?
CytoSMART Lux3 FL, sabit 10x objektif ve 20x dijital yakınlaştırma ile gelir.
CytoSMART Lux3 FL ile hangi floresan boyaların kullanılması önerilir?
Floresan boyanın uyarım ve emisyon spektrumları Lux3 FL nin floresan filtrelerine karşılık geldiği sürece birçok farklı floresan boya kullanılabilir (yeşil - uyarma: 452/45 nm, emisyon: 512/23 nm; kırmızı - uyarma: 561/14 nm, emisyon: 630/90 nm). Bazı örnekler, yeşil kanal için yeşil floresan proteini (GFP) ve Hücre İzleyici yeşili ve kırmızı kanal için kırmızı floresan proteini (RFP), PI ve Hücre İzleyici Turuncu dur.